Chia sẽ action tạo hiệu ứng bóng nước cho photoshop [ Water Photoshop Action ]

Phong trào "Tan biến" với "Bão cát" đã đi qua và để lại "Di sản" rất lớn cho nhân loại. Hôm nay ad chia sẽ với các bạn Action "Tan biến" với "Bão nước" ;))
Một số demo của action này


Download Water Photoshop Action

https://drive.google.com/file/d/0B_vs-EVoSbkIWl85T2hDcERMc3M/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng